Bartek Kotowicz

Strateg, Szkoleniowiec, Propagator polskich marek
Social Media:
Kim jest Bartek Kotowicz?

Kim jesteś i co warto o Tobie wiedzieć?

Pomagam ludziom zrozumieć polskie marki, choć pierwotnie chciałem związać swoją karierę z instytucjami europejskimi. Porzuciłem międzynarodowe aspiracje na rzecz branży marketingowej i kreatywnej. 

Jestem twórcą i wieloletnim dyrektorem agencji brandingu strategicznego Engram. Po 12 latach zarządzania agencją postanowiłem rozwiązać jednak zespół i zawiesić jej działalność. Decyzja była podyktowana chęcią samorozwoju w środowisku różnym od tego, z którego zawodowo wyrosłem, na innej pozycji oraz w rozwiniętej organizacji. Szczególnie ważne była dla mnie także potrzeba realizacji projektów szkoleniowych i propagatorskich, na które w obliczu prowadzenia własnej firmy nie znajdowałem czasu. 

Obecnie pracuje jako Head of Brand w firmie Semcore, w której zarządzam marką i komunikacją wizerunkową. Jako osoba z wąską specjalizacją w rebrandingu, realizuje na rzecz Semcore także mocno eksperymentalny proces zmiany wizerunkowej. Za jego sprawą chcę nie tylko zredefiniować markę Semcore, ale także podejście do tego typu działań w Polsce. 

Działam także na rzecz polskiego brandingu usprawniając procesy brandingowe i rebrandingowe. Jestem fundatorem i członkiem zarządu IBRA Instytutu Brandingowego, inicjatorem Przewodnika Brandingowego. 

Propaguje polskie marki w ramach swojej aktywności w mediach społecznościowych (na Linkedin) oraz projektu „126 polskich marek”. Miałem okazję być członkiem jury najważniejszych konkursów branżowych (KTR, Rebranding Roku, Projekt Roku STGU), a za sprawą wykładów, szkoleń, konsultacji i programów mentoringowych ułatwiam poruszanie się po polskim brandingu.

Twoja praca

Jak wygląda Twoja praca?

Moja aktywność zawodowa zawsze była złożona i niejednorodna. Nigdy nie należałem do grona osób, które są w stanie realizować się zawodowo w jednym miejscu. Z czasem życie upomniało się jednak o zarządzanie priorytetami. W wyniku czego moja obecna profesjonalna działalność koncentruje się wokół trzech inicjatyw. Ciężko ją przez to scharakteryzować i zamknąć w syntetycznym opisie. Kształt mojej pracy jest uzależniony także od realizowanych projektów. Spróbuje jednak pokrótce przybliżyć ogólny charakter każdego filaru mojego profesjonalnego życia/

Semcore

Jako Head of brand zarządzam marką agencji. Mówiąc bardziej przystępnie, dbam o to, aby wizerunek i postrzeganie marki Semcore w oczach odbiorców nie odbiegał od strategicznych założeń. Pierwotnie działałem z Semcore jako ekspert zatrudniony do opracowania nowej strategii marki i przeprowadzenia złożonego procesu rebrandingu in-house. 

Z czasem nasza współpraca przerodziła się w szerszą kooperację, w której obok projektu specjalnego, jakim jest rebranding, odpowiadam za komunikację marki. W szczególności za opracowanie i egzekucję strategii contentowej, SoMe, marek osobistych liderów oraz projektów badawczych w ramach naszej platformy R&D SemcoreLAB. Praca w tym miejscu to przede wszystkim praca koncepcyjna i badawcza zgodna z moim dominującymi talentami wg badania CliftonStrengths, jakim są strateg i aktywator. 

Sztuka Projektowania – Strategia oraz pozostała aktywność szkoleniowa.

Nie wyobrażam sobie swojego życia zawodowego bez działalności dydaktyczno-edukacyjnej. Oprócz współpracy z wąskim gronem uczelni, na których prowadze zajęcia w obszarze strategii marki, rozwijam własną markę kursu Sztuka Projektowania – Strategia. 

Jest to szerokopoziomowa aktywność zawodowa, w której odpowiada jednakowo za kwestie merytoryczne (organizacja planu zajęć, dobór wykładowców, rekrutacja uczestników, ewaluacja), jak i za organizacje oraz komunikację kursu. Jestem także jednym z wykładowców kursu. Wspieram także całą platformę edukacyjną Sztuka Projektowania/ od strony rozwoju produktu i marki.

IBRA Instytut Brandingowa oraz pozostała aktywność popularyzatorska.  

Mój trzeci filar to praca na rzecz polskich marek. W IBRA realizujemy projekty zarówno doradczo-procesowe związane ze wsparciem wymagających procesów rebrandingowych, jak i działania czysto popularyzatorskie. 

Ze względu na swoje zainteresowanie skoncentrowane wokół polskiego brandingu oraz mój dryg naukowy staram się działać wyłącznie w obszarze popularyzacji. Rozwijam projekt badawczy o polskich markach “126 polskich marek – ikony swoich czasów”, który zaowocuje wyjątkową książką o Polsce pokazaną przez pryzmat marek na styku historii, kultury, społeczeństwa i gospodarki.

Twoje kompetencje

Jakie umiejętności lub cechy są kluczowe w Twojej pracy?

Dojrzałość biznesowa – w mojej dotychczasowej pracy, zainteresowanie tematyką biznesu i gospodarki, zawsze okazywało się pomocne. Komunikacja, marka, a także design odpowiadają na potrzeby biznesu. Zrozumienie otoczenia i żywe zainteresowanie środowiskiem naturalnym, w którym funkcjonujesz, pozwala dostrzec złożoność wyzwania i skuteczniej na nie odpowiedzieć. 

Twórcze napięcie – kieruje się w swoim życiu zawodowym twórczością i zaradnością. Tworzenie konceptów strategicznych i kreatywnych, założeń wychodzących poza tu i teraz jest ważne, żeby nie powiedzieć najważniejsze w mojej pracy. Twórcze napięcie to umiejętność generowania, wzbogacania i weryfikacji pomysłów. To także zdolność kwestionowania statusu quo, podważania norm czy przyjętych sposobów na realizację pewnych działań. Takie napięcie jest związane ściśle z zaradnością, samodzielnym rozwiązywaniem problemów, ale także z odwagą w artykułowaniu swoich idei. 

Myślenie obrazem i słowem – to zdolność przekładania pojęć, problemów czy insightów na słowo i obraz. Lata pracy na procesach (re)brandingowych oraz zamiłowanie do kreacji, uruchomiły w mojej głowie plastyczne podejście do wizualizacji i werbalizacji efektów podejmowanych aktywności zawodowych, nawet na ich bardzo wstępnym etapie rozwoju. 

Esencjonalizm – potrzeba ograniczenie szumu, przypadkowości, kakofonii komunikatów, obrazów, słów to dla mnie szczególnie pożądana cecha, każdej osoby, która chce pracować w szeroko rozumianym marketingu. 

Porady

Jakie rady dałbyś komuś, kto jest na początku drogi w Twojej dziedzinie?

Moje rady wyrażę w czterech punktach

  • Eksperymentuj ile wlezie
  • Poznawaj ludzi ile wlezie 
  • Zmieniaj ile wlezie 
  • Nie pracuj jednak ile wlezie

Twoja ścieżka zawodowa rzadko kiedy przyjmie postać równej, uporządkowanej, zadbanej i dobrze oznakowanej autostrady. Radzę myśleć o niej w kategoriach słabo oznakowanego szlaku, trudnego, a jednocześnie dającego satysfakcję gdy pokonasz jeden z jego odcinków. 

W dużej mierze życie zawodowe będzie kształtowane przez ludzi, sytuacje i organizacje, których napotkasz na swej drodze. Często całkiem przypadkiem. Gotowość na poznawanie ludzi, wykonywanie różnych zadań i obecność w różnych miejscach, pozwala zbudować kapitał początkujący, który może przynieść wyjątkowo atrakcyjną stopę zwrotu. 

Jednocześnie nie nawołuje do kultury zapierdolu i testowania granic swoich możliwości w zderzeniu z 16-godzinnym dniem pracy. Pracuj mądrze, nie koniecznie dużo.

Dołącz do nas

Zacznij rozwijać się z nami i zyskaj przewagę na rynku pracy – za darmo!

Poznaj innych mentorów

Marketer, Przedsiębiorca
Cofounder, Przedsiębiorca, Specjalista sprzedaży
Doradczyni zawodowa
Senior performance specialist

Chcesz zostać mentorem?

Pomóż innym postawić pierwsze kroki na drodze kariery