5 sposobów na zaangażowanie pracowników i współpracę zespołową

Dariusz Jaszcz
Dariusz Jaszcz
Przedsiębiorca, Organizator wydarzeń, Trener komunikacji i sprzedaży, Wykładowca
Marzy Ci się kariera managera? Lub może jesteś osoba, która naturalnie sprawdza się w roli organizatora czy lidera? Oto 5 fundamentów, które wykorzystasz, gdy będziesz zarządzać zespołem w swojej organizacji.

Współpraca zespołowa i zaangażowanie pracowników stanowią fundamenty efektywnego funkcjonowania każdej organizacji.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, umiejętność skutecznego działania w zespole oraz wydobywania pełnego potencjału pracowników jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu.

W tym artykule pragnę podzielić się na bazie własnego doświadczenia jakie narzędzia i metody mogą realnie wpłynąć na rozwój umiejętności i kompetencji zespołowych oraz przyczynić się do poprawy współpracy i zaangażowania w zespole.

1. Activity-Based Learning: Wdrażanie w praktykę

Activity-Based Learning (ABL) to podejście edukacyjne, które opiera się na aktywnym uczestnictwie uczestników w procesie nauki. W kontekście rozwoju umiejętności i kompetencji oraz budowania lepszej współpracy w zespole, ABL umożliwia praktyczne ćwiczenie i doskonalenie tych umiejętności poprzez zaangażowanie uczestników w symulowane sytuacje biznesowe. Badania wykazują, że aktywne działanie i doświadczenie przyczyniają się do głębszego przyswajania wiedzy oraz skuteczniejszego przenoszenia jej na praktykę.

Symulacje biznesowe, jako składnik ABL, oferują unikalne korzyści dla rozwoju kompetencji i współpracy zespołowej. Zespoły uczestniczące w symulacjach mają możliwość wcielenia się w różne role i przeżycia procesów decyzyjnych, co w naturalny sposób wspomaga rozwijanie zdolności komunikacyjnych, podejmowania skutecznych decyzji i współpracy z innymi.

Dr. Anna Nowak, autorka książki „Symulacje menedżerskie i studia przypadków”, podkreśla: „Symulacje biznesowe charakteryzują się wysokim poziomem realizmu, co umożliwia uczestnikom doświadczanie rzeczywistych wyzwań biznesowych i skuteczniejsze rozwijanie umiejętności zespołowych.”

Symulacje są innowacyjnym narzędziem, które służy w rozwijaniu zaangażowania pracowników i współpracy zespołowej poprzez dynamiczne i interaktywne działania, które przenoszą uczestników w konkretną historię, w których przyjmują konkretne role, doświadczając presji czasu i konieczności skutecznego współdziałania.

Dzięki symulacji uczestnicy doświadczają procesu zmiany, przełamując własne ograniczenia i rozwijając umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

2. Empowerment i długofalowe efekty

Zaangażowanie efektywnie można umocnić i zwiększyć dzięki poczuciu wpływu na działania w zespole oraz organizacji. A także w momencie, w którym uczestnicy doświadczają korzyści, które mogą przenieść do swojego środowiska biznesowego, takie jak:

  • Angażowanie się w podejmowanie decyzji: rozwija umiejętność podejmowania skutecznych decyzji w dynamicznym otoczeniu.
  • Realny wpływ na firmę: pozwala odkryć, że ich działania wpływają na wyniki organizacji, co może zmotywować ich do większego zaangażowania.
  • Wzmacnianie kompetencji: identyfikuje zadatki do rozwoju kompetencji, co pozwala na bardziej ukierunkowany rozwój zawodowy.
  • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: Współpraca w ramach wspólnych zadań i pokonywaniu trudności wzmacnia umiejętności komunikacji, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.

3. Podnoszenie wydajności zespołu poprzez współpracę w formie integracji.

W szybko zmieniającym się świecie nowoczesnego biznesu, efektywna praca zespołowa i umiejętności rozwiązywania problemów są niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Stąd warto wykorzystać podejście, które wciąga zespół w zespołowe doświadczenia na neutralnym gruncie, na którym nie stanowią swoich codziennych zawodowych ról, a na którym mogą się sprawdzić bez obawy oceny jakości wykonywanej pracy.

4. Escape room – jako jedna z form efektywnej integracji i rozwoju

Doświadczenie escape roomów wspiera wspólne rozwiązywanie problemów, samoświadomość i dynamikę zespołu, co ostatecznie prowadzi do zwiększenia produktywności zespołu.

Warto wykorzystać taki program, który połączy w sobie dreszczyk emocji związany z wyzwaniem z dogłębnymi obserwacjami i profesjonalnie prowadzonymi sesjami podsumowującymi.

Takie połączenie pozwala stworzyć głębokie doświadczenie w budowaniu zespołu.

Doświadczenie integracji można wykorzystać jako narzędzie diagnostyczne do poprawy wydajności zespołu.

Podczas gdy zespół mierzy się z wyzwaniami, konsultanci mogą uważnie obserwować interakcje w grupie, identyfikując zarówno mocne strony, jak i obszary wymagające poprawy.

Taka obserwacja w czasie rzeczywistym zapewnia cenny wgląd w dynamikę zespołu, w style komunikacji i podejścia do rozwiązywania problemów.

Poprzez integrację, grę w escape room, symulacje członkowie zespołów zyskują:

  • Konkretne spostrzeżenia i kroki działania, które mogą wykorzystać w celu poprawy współpracy, komunikacji i umiejętności rozwiązywania problemów.
  • Zwiększone morale i zaangażowanie – wspólne doświadczenie pokonywania wyzwań wzmacnia więzi zespołowe i podnosi morale.
  • Zwiększona świadomość: członkowie zespołu zyskują głębsze zrozumienie swoich mocnych stron, wyzwań i możliwości rozwoju.
  • Eksploracja dynamiki grupy: gry i zadania pozwalają zespołom badać i omawiać dynamikę grupy, poprawiając ogólną pracę zespołową.
  • Trwałe zaangażowanie: zdobyte doświadczenia sprzyjają dalszemu zaangażowaniu i zapewniają wyciągnięcie konkretnych wniosków na przyszłość

5. Warto zadbać o wzmocnienie zaangażowania w bezpiecznej przestrzeni.

Tak, aby pozwolić uczestnikom się otworzyć przed sobą (i przed np. trenerem), zwolnić odrobinę hamulce,  które każdy ma w momencie, kiedy jest obecny w swoim zawodowym – edukacyjnym środowisku, a dzięki temu też dać się lepiej poznać.

Łącząc emocje z obserwacjami ekspertów i dostosowanymi sesjami podsumowującymi, organizacje mogą poprawić współpracę zespołową, komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów, co skutkuje zwiększoną produktywnością i zwiększonym zaangażowaniem pracowników.

Ostatnia zmiana: 16 sierpnia 2023
Autor artykułu
Dariusz Jaszcz
Dariusz Jaszcz
Przedsiębiorca, Organizator wydarzeń, Trener komunikacji i sprzedaży, Wykładowca

Dołącz do nas

Zacznij rozwijać się z nami i zyskaj przewagę na rynku pracy – za darmo!

Inne ciekawe artykuły